Radio station information

Genres
Soundtrack  Japanese  World 

Streams

 Download app and listen radio in your phone!

Listen stream

Last played songs

# Song author and title Date played
1 Ishikawa Koto - Yaegoromo - Meijin, Meikyoku, Mei Enso - Koten Geino Best Selection Jiuta CD2 2018-05-08 16:26:12.0
2 Tomoko Sunazaki, Una Ramos - Haru No Umi - Meijin, Meikyoku, Mei Enso - Koten Geino Best Selection Haru No Umi CD2 2018-05-08 16:21:54.0
3 Yukinori Hiromoto, Keiko Serino - A matsu-fu... - Ogura Hyakunin Isshu Best 2018-05-08 16:21:20.0
4 Hanamaki Bayashi Hozonkai - Hanamaki Bayashi - Nagasaki Hama Odori / Hanamaki Bayashi Odori 2018-05-08 16:15:56.0
5 YONEKAWA Megumi - Chidori-no-kyoku - Nihon No Gakki Best Koto Shakuhachi CD1 2018-05-08 16:10:59.0
6 Notomi Kotobukiwarabe, Notomi Haruhiko - Shika no tone - Meijin, Meikyoku, Mei Enso - Koten Geino Shakuhachi CD1 2018-05-08 15:57:39.0
7 Etsuko Gunji - Raden - Japan, From Kyoto to Tokyo 2018-05-08 15:51:26.0
8 Yoshimura Ijuro - Kyoganoko Musumedojoji 9 - Ningen Kokuho Series Vol.1 Nagauta 2018-05-08 15:48:35.0
9 Special Music Company - A Secluded Pond - The Sounds of Nature: A Secluded Pond 2018-05-08 15:27:38.0
10 TOMOTANI Koji - Cosmic Landscape for Clarinet and Piano - Japanese Composers 1989 2018-05-08 15:19:26.0
11 Dai Bosatsu Zendo - Bansho - Buddhist Chants 2015-07-03 17:48:05.0
12 TAKEMOTO Tsunatayu - Sa o wakashu-sama - Ningen Kokuho Series Vol.12 Gidayu 2015-07-03 17:43:47.0
13 HAMADA Kiichi (shodai) - Souran Bushi - Meijin, Meikyoku, Mei Enso - Koten Geino Best Selection Minyou CD1 2015-07-03 17:40:13.0
14 Kodo - Strobe`s Nanafushi (Satori Mix) - Tataku - Best of Kodo II 1994-1999 2015-07-03 17:34:26.0
15 SENSHI ITOE - AYAME - Kouta Marukajiri Disc 1 2015-07-03 17:32:05.0
16 MATSUE Toru - Kaigara Bushi - Meijin, Meikyoku, Mei Enso - Koten Geino Best Selection Minyou CD2 2015-07-03 17:28:30.0
17 Rie Yanagisawa and Clive Bell - Kurokami (Black Hair) - Kurokami: Traditional Music of Japan 2015-07-03 17:21:28.0
18 Master Musicians of Ikuta-Ryu - Soran-Bushi - The Soul of the Koto Vol. 2 2015-07-03 17:20:11.0
19 Hodo Ueda - Wakaki Chikara wa Kagayaku - Meiryu Shakuhachi Concert 5 2015-07-03 17:13:06.0
20 HARUTAKE TOSHIAKI - USO NO KATAMARI - Kouta Marukajiri Disc 2 2015-07-03 17:10:27.0