Drava Hullam - HQ

Genre:   Pop m 

Drava Hullam - LR

Genre:   Pop m 

FM1 Radio : Miskolc 107 MHz : Hirek es slagerek feketen-feheren

Genre:   Pop m 

Radio M

Genre:   Pop m 

Tamasi Radio

Genre:   Pop m 

Tisza-to Radio

Genre:   Pop m 

Tisza-To Radio

Genre:   Pop m 

Williams Radio

Genre:   Pop m