Back

List of all last played songs

# Song author and title Date played
1 4.6.2015- Rasulpur Mallah, Jgraon ( Maha Santokh Hove Gur Bachni) 2015-08-26 22:08:24.0
2 Peer Budhu Shah 4-7-2015 Gurudwara Parmeshar Dwar Sahib 2015-08-26 18:58:59.0
3 5-7-2015- Rakhra (Ek Jo Sadhu Mohe Mileo) 2015-08-26 17:07:11.0
4 7 july 2015 samagam G.Parmeshar Dwar Sahib 2015-08-26 15:36:19.0